Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Verklaring bescherming persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verzameling, de verwerking en het gebruik ervan tijdens uw bezoek op onze homepage is een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden beschermd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hierna u vindt u informatie, welke gegevens tijdens uw bezoek aan de website worden verzameld en hoe deze worden gebruikt:

  1. Verzameling en verwerking van gegevens
    Elke toegang tot onze homepage en elk ophalen van een bestand dat is opgeslagen op de website wordt vastgelegd. Gegevens worden opgeslagen voor interne systeem-gerelateerde en statistische doeleinden. Vastgelegd wordt: Naam van het opgevraagde bestand, de datum en de tijd van het opvragen, de overgedragen hoeveelheid gegevens, bericht over het succesvol ophalen, webbrowser en verzoekende domein. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers vastgelegd. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze informatie vrijwillig, in het kader van een aanvraag of registratie verstrekt.
  2. Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens
    Als u persoonlijke gegevens hebt verstrekt, gebruiken we deze alleen voor het beantwoorden van uw vragen, voor het verwerken van met u afgesloten overeenkomsten en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins gecommuniceerd als dit nodig is voor de doeleinden van het contract, dit vereist is ten behoeve van facturering of wanneer u er eerder mee hebt ingestemd. U hebt het recht, op elk gewenst moment een gegeven toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. Het wissen van de opgeslagen persoonlijke gegevens vindt plaats, wanneer u uw instemming met de opslag herroept, als deze niet meer nodig zijn om te voldoen aan het doel van de opslag, of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toelaatbaar is.
  3. Recht op informatie
    Op schriftelijk verzoek informeren wij u over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Beveiligingsopmerking: Wij proberen, door het nemen van alle technische en organisatorische mogelijkheden, om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Tijdens communicatie via E-mail kan de volledige gegevensveiligheid niet door ons worden gegarandeerd, dus raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.