Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail per post) in kennis stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van het herroepen

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaard levering die door ons wordt aangeboden) en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop wij van de uitoefening van uw herroepingsrecht in kennis zijn gesteld. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijk transactie hebt gebruikt, behalve wanneer met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de artikelen weer hebben ontvangen. U moet de artikelen aanstonds en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst inlicht, aan ons terugzenden of overdragen. De termijn is gerespecteerd als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. U draagt de directe kosten van de terugzending van de artikelen.

Terugzendadres

KAFFEE-FREI-HAUS
Retoure-Zentrum Gewerbepark, Gebäude 13
Erich-Rittinghaus-Straße 2
89250 Senden
Duitsland