Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Roosteren

Bij het roosterproces worden de rauwe, nog witte koffiebonen in speciale containers bij een temperatuur van 200-220°c zo lang gewenteld, tot de bonen een donkerbruine kleur aangenomen hebben. Gemiddeld duurt dat ca. 20 minuten. Tijdens het roosterproces treedt er een gewichtsverlies van 18-22% op, dat vooral terug te voeren is op het verlies van water, op verbranding van de suikers, op de vermindering van een van deel van het looizuur (tannine) en, voor een klein percentage, van de vetten.

Een zeer belangrijke factor bij het roosteren is, dat de bonen zowel van binnen als van buiten in dezelfde mate worden geroosterd. Het volume van de boon neemt bij deze procedure met zelfs tot 60% toe, zodat het soortelijk gewicht aanzienlijk lager is. De in de bonenkern bevatte essentie-olie komt daarbij bijna geheel aan de oppervlakte. Deze olie verleent de koffie uiteindelijk zijn smaak. Het roosterproces mag echter voor de verhoging van het aroma niet te lang duren, omdat anders het gevaar bestaat, dat het aroma in plaats daarvan vermindert, omdat vele essences van de olie verdampen.

De chemische samenstelling van ongebrande koffie

water 12,0%
stikstofverbindingen. 12,0%
vetstoffen 12,0%
suiker en dextrine 10,0%
overige stoffen naast stikstof 18,0%
koffie-looizuur 6,7%
cafeïne 1,2%
bonenkern 0,1%

Afkoeling na het roosteren

Na het roosteren wordt de koffie direct afgekoeld om te vermijden, dat door zelf-verbranding de bereikte optimale roostergraad wordt veranderd. Daarbij worden de volgende koelmethoden toegepast:

  1. afkoeling aan de lucht
  2. afkoeling met koude circulatielucht
  3. afkoeling met water. De zojuist uit de machine genomen koffie wordt met een Koudwaterdouche afgekoeld. Deze handelwijze leidt ertoe, dat de koffiebonen weer zwaarder worden.

Natuurlijk zijn de details van elke roostering een goed bewaakt bedrijfsgeheim van elke koffiebranderij. Waarvan er alleen al in Europa meer dan 1.500 zijn.

Grote koffiebranders sorteren na het roosteren hun bonen machinaal colorimetrisch, d.w.z. zij scheiden donkere van minder donker geroosterde bonen. In vrije val worden de geroosterde koffiebonen razendsnel geregistreerd en met behulp van perslucht naar een andere verzamelbak geblazen. Zodoende kan een gelijkmatige kwaliteit en een zelfde branding worden gewaarborgd.